Vita vinbär

Starkväxande och rikbärande. Söta bär i långa klasar.

Skötsel
Gallra ur lågt växande grenar som växer utmed marken. Klipp bort alla gamla, svaga och risiga grenar.
Vita vinbär beskär man varligare än svarta eftersom de ger bär från fruktved från äldre grenar.
Kan utföras under hela växtsäsongen.