Matrabarber ´Spangsbjerg´

Den bästa ur smaksynpunkt!
Växer upprätt. Stjälkarna är något under medellängd och under medeltjocklek. Stor, men sen stjälkproduktion. Röda, ej fullt genomfärgade stjälkar. Medelstort antal blomstänglar. Löslig oxalat något under medel. Total oxalathalt under medel. Äppelsyra medel. Totalsyra omkring medel. Utsökt, stabil rabarbersmak.

Växtplats
Trivs bra på de flesta jordar, men växer bäst på en halvskuggig plats med lite fuktig jord. Jorden bör vara djup, mullrik och näringsrik, pH-värdet bör ligga på 7,0-7,5.