Matrabarber

Låg halt av oxalat.
Tysk äldre sort. Växer utbrett. Stjälkarna under medellängd och under medeltjocklek. Stor stjälkproduktion. Till stor del röda, ej genomfärgade stjälkar. Många blomstänglar. Löslig oxalat mycket under medel. Kan skördas sent på säsongen utan att bli trådig. Svag rabarbersmak. Tycks vara mer näringskrävande än andra rabarbersorter.

Växtplats
Trivs bra på de flesta jordar, men växer bäst på en halvskuggig plats med lite fuktig jord. Jorden bör vara djup, mullrik och näringsrik, pH-värdet bör ligga på 7,0-7,5.