Rabattros

Höjd: 80 cm
Zon: 5

Storblommig ros med kraftigt växtsätt och glänsande grönt bladverk. Mycket eleganta, spetsiga, mörkrosa blomknoppar. Trivs i soliga lägen.
Det är bland de storblommiga rabattrosorna vi finner de rosor som vi under de senaste 100 åren betraktat som de förnämsta av dem alla. Rosorna med de stora, avlånga och välformade knopparna. Förädlarna har genom åren utvecklat de storblommiga rabattrosorna till det nästan perfekta vad avser eleganta former och rena, fina blomfärger.
De norrländska vintrarna är oftast mycket stränga med snö och frost, som går djupt ner i jorden. Du kan hjälpa rosorna genom vintern genom att skydda dem. Kupa upp jord runt plantornas nedersta delar eller tillför varje ros ett 15-20 cm tjockt lager lager grov sand. Täck dessutom rosorna med grankvistar mot vårsolens uttorkande effekt.

Beskärningen av de storblommiga rabattrosorna sker när björklöven är stora som musöron. Då klipper man ner plantorna till 10-15 cm ovan mark,
svarta eller tunnar grenar tas bort helt.

Gamla rosenrabatter
Har det odlats rosor i rabatten tidigare, kan jorden ha drabbats av jordtrötthet – ett fenomen som gör att det inte är möjligt att få nyplanterade rosor att trivas.
Man kan då välja att byta all jord i rabatten till ett djup av två spadtag. I den nya, friska jorden skall rosor inte vuxit de senaste 2-3 åren. Metoden är förhållandevis snabb, men kan vara tung och arbetssam.
I stället kan man välja att plantera tagetes i rabatten en hel säsong. Tagetes innehåller ämnen som motvekar jordtrötthet. Ju högre och kraftigare sort man väljer, desto bättre blir resultatet. Skall man endast byta en rosplanta är det klokast att byta jorden i ett extra stort planteringshål.