Skogslind

Höjd: 6 meter
Zon: 5(6)

Hjärtformade blad med karaktäristisk blågrön undersida. Välvd, tät krona. Underbar doft vid blomningen.

Tilia5 kopia 

 

 

Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Det allra viktigaste vid trädplantering är att se till att marken där trädet ska stå är väldränerad. Jord som blivit kompakt av någon orsak är inte bra för rotutvecklingen. Gör ett enkelt test för att kolla dräneringen! När du grävt gropen till ditt träd fyller du den med vatten. Om vattnet inte sjunkit undan efter en timme är dräneringen för dålig. Jorden behöver då luckras på djupet.

Jord
De flesta träd trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till cirka hälften med plantjord. Blanda i benmjöl som långtidsverkande gödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse
Gräv en grop som är 60 cm djup och 100 cm bred för normalstora träd. Uppgrävd grässvål kan läggas upp och ner i botten på gropen.

Plantering
Se till att trädet hamnar i rätt nivå. Översta roten ska hamna precis under jordnivån och stammen får inte vara täckt med jord. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden.

Uppbindning
För att rotsystemet ska växa och trädet utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi ordentlig uppbindning med minst två stolpar och trädband. Tre stolpar till större träd är optimalt. Stolparna ska slås ner ordentligt strax utanför rotklumpen och toppen av stolparna får inte nå över de nedersta grenarna, då de kan skava på dessa.
Ett stamskydd mot gnagare är en billig och bra investering.
Håll jorden runt trädet öppen, lucker och ogräsfri de första 5-10 åren, gärna trädets hela livslängd.

Vattning
De första åren måste du vara extra noga med vattningen. Vattna riktigt rejält vid varje tillfälle så att det går på djupet. Då klarar sig trädet bättre vid torrperioder. 30 liter/m2  (30 mm regn) behövs för att vattnet ska tränga ner 30 cm. Kontrollera med en spade då och då så det inte är för torrt. 10 mm regn räcker inte för att tränga ner till rötterna i en torr jord.

Beskärning
De allra flesta av våra träd är redan uppbyggnadsbeskurna i plantskolan. Första året behöver du alltså i regel inte göra någon beskärning alls. Därefter är det viktigt att se till att svaga och skadade skott klipps bort och inga dubbeltoppar får utvecklas. Grenar som växer inåt eller skaver mot andra grenar ska också klippas bort.

Gödsling
Vi rekommenderar alltid naturgödsel eftersom det gynnar mullhalten och mikrolivet i jorden och håller jorden i gott skick. Kogödsel, hönsgödsel, benmjöl och EKO allgödsel är exempel på utmärkta produkter som är lätta att använda med hjälp av anvisningarna på förpackningen. Används täckbark är det extra viktigt att gödsla då täckbarken förbrukar kväve.
Mylla ner kogödsel sent på hösten eller tidigt på våren i maj-juni. Kogödsel innehåller dock inte så mycket kväve, så det är nödvändigt att ge minst en extra giva hönsgödsel eller Allgödsel före slutet av juli. Benmjöl kan myllas ner tillsammans med kogödsel för långtidsverkan, gärna sent på hösten.
För att växterna ska förbereda sig bra för kommande vinter bör ingen kvävegödsling ske till träd och buskar efter slutet av juli.

Beskärning/Underhåll: Skogslinden skjuter ibland skott på stammen under kronan.
Sådana skott kan tas bort när som helst under året om de inte är alltför grova.
I sådana fall är en beskärning under våren-tidig höst bäst. Grenar som ligger och skaver mot varandra och som växer in mot mitten tas också bort, bästa beskärningstiden är också där under våren-tidig höst. Döda grenar hos lid kännetecknas av tydligt orange- till rödfärgade grenar till skillnad från de friska som har en gråbrun färg. Döda grenar kan tas bort när som helst under året.

Sjukdomar/Skadeinsekter: Se upp med rödvårtssjuka! En svampsjukdom som yttrar sig i små, knappnålsstora rödorange prickar på
grenar och stam. En svamp som snabbt sprider sig i växten om den inte åtgärdas. Om den upptäcks bör man klippa bort angripna grenar en bit under det angripna stället. Ser man angreppet på stammen får man istället skrapa bort det angripna partiet samt en bit däromkring.
Ett par arter av gallkvalster bildar röda, pigglika, 3-5 mm långa utväxter på bladens undersida. Sådana angrepp är inte alls ovanligt, men saknar betydelse.