Bollpil, finsk pil, klotpil, knäckepil

Höjd: 5-6 meter
Zon: 6(7)

Det här trädet slog igenom i våra trädgårdar och bostadsområden under 1980-talet och är lika populärt idag.

Trädet kommer kommer ursprungligen från Karelen, och ursprungsträdet härstammar från en ort som heter Systerbäck, och kallas därför helt naturligt Systerbäckspil i Finland.

Det har en mycket snabb tillväxt, och det oftast redan första året.

   

Bullata1 kopia Bullata6 kopia

Krukodlade träd kan planteras när som helst under året så länge marken inte är frusen.

Det allra viktigaste vid trädplantering är att se till att marken där trädet ska stå är väldränerad. Jord som blivit kompakt av någon orsak är inte bra för rotutvecklingen. Gör ett enkelt test för att kolla dräneringen! När du grävt gropen till ditt träd fyller du den med vatten. Om vattnet inte sjunkit undan efter en timme är dräneringen för dålig. Jorden behöver då luckras på djupet.

Jord
De flesta träd trivs bäst i en mullrik och väldränerad matjord. Den jord som finns i din trädgård behöver nästan alltid förbättras vid plantering. Blanda din matjord till cirka hälften med plantjord. Blanda i benmjöl som långtidsverkande gödsel. Har du lerjord bör den förbättras med barkmull och grus.

Förberedelse
Gräv en grop som är 60 cm djup och 100 cm bred för normalstora träd. Uppgrävd grässvål kan läggas upp och ner i botten på gropen.

Plantering
Se till att trädet hamnar i rätt nivå. Översta roten ska hamna precis under jordnivån och stammen får inte vara täckt med jord. Den färdiga planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande till omgivande markyta eftersom den mullrika jorden sjunker med tiden.

Uppbindning
För att rotsystemet ska växa och trädet utvecklas på bästa sätt rekommenderar vi ordentlig uppbindning med minst två stolpar och trädband. Tre stolpar till större träd är optimalt. Stolparna ska slås ner ordentligt strax utanför rotklumpen och toppen av stolparna får inte nå över de nedersta grenarna, då de kan skava på dessa.
Ett stamskydd mot gnagare är en billig och bra investering.
Håll jorden runt trädet öppen, lucker och ogräsfri de första 5-10 åren, gärna trädets hela livslängd.

 

 

 

 

 

Så här beskär du en stor bollpil som blivit för stor för trädgården

Såga av grova grenar

Såga av en grov gren på följande sätt:

1. Såga ett snitt i grenen underifrån 30-50 cm från stammen. Såga sedan ett snitt i grenens ovansida ca 10 cm utanför det första snittet

2. Såga tills grenen går av. Då kommer man att få ett vackert brott.

3. Såga av den sista biten 20-30 cm från stammen räknat.

 

SalixBeskarning

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004