Tuvrör

Höjd: 150 cm

Bildar med tiden pampiga tuvor, upprätta, över meterbreda och ofta över 1,5 meter när de blommar. Bladen är gröna och lätt överhängande. Tuvan blir grön tidigt på våren och växer snabbt till för att blomma i juli. Blomvipporna är vackert brunröda, ganska smala och spetsigt konformade. På hösten färgas tuvan vackert gul och vinterns frostsmyckade vippor gör att den är vackert nästan hela året runt. Stråna står upprätta hela vintern. Stora exemplar ser mycket kraftfulla ut när vipporna vajar för vinden.