Gulblommigt prakttry

Höjd: 1,5 meter
Zon: 5

Busken har 3,5 cm långa klockformade, gulvita blommor i juni och remonterar (blommar om) något på hösten. Busken är kraftig med upprätt, överhängande växtsätt. Busken har hittats vildväxande längs Amurfloden i östra Sibirien. Sorten ´Amur´ har valts ut ur en frösådd i Finland år 1977.