Vanlig syren, bondsyren

Höjd: 3 meter
Zon: 6

Välkänd buske med doftande blå blommor i juni.

Beskärning: När grenarna börjar bli alltför grova, detta brukar märkas i en sämre bladsättning längst ner på grenarna och även sämre blomning, bör dessa grenar tas bort. Detta kan göras i omgångar under några års tid. Detta göres bäst före bladsättningen på våren eller på hösten en bit i oktober.
Består busken enbart av gamla, grova grenar kan det istället bli aktuellt med en sk föryngringsbeskärning, dvs en kraftig nedskärning till ca 10 cm ovan mark.
Detta göres bäst före bladsättningen på våren eller på hösten en bit i oktober.
Döda, skadade grenar kan tas bort när som helst under året.

Gödsling/Kalkning: Syrenen vill ha ett högt pH, dvs är kalkälskande. Kalka därför ordentligt på hösten. Gödsla efter snösmältningen med ett fullgödselmedel
och ytterligare en gång kring midsommar-början av juli.