Liten stefanandra

Höjd: 50 cm
Zon: 5

Blomman är obetydlig, skott bågböjda mot marken. Trivs i sol till halvskugga. Trivs i lätta jordar, utmärkt marktäckare och till slänter och murplanteringar.