IMG_2341

Norrlandsschersmin

 

Höjd: 2 meter
Zon: 7

Waterton-2 Wateron3 Wateron4

Sirligt växtsätt med mjukt böjda grenar. Vita, doftande blommor i juli. Blomrik och härdig. Den härdigaste schersminen för det tuffa norrländska klimatet. Sorten har sitt ursprung från Morden Research Station i Manitoba, Kanada. Busken blommar från månadsskiftet juni-juli och några veckor framåt. Trivs i jordar med högt pH-värde.