Bukettapel

Höjd: 1,5-2 meter
Zon: 5

 

Härkomst

Bukettapeln upptäckes i Japan, i slutet av 1800-talet. Där växer den på våt mark. Arten är mycket nära släkt med den trädväxande M.sieboldii, vilken den i en del avseende liknar och taxonomiskt förts in under.

I Sverige bör dock bukettapeln planteras på mer väldränerad mark för att invintra och klara låga temperaturer. Bukettapeln ställer i övrigt små krav på mark och närings-förhållanden och växer såväl i sol, som halvskugga. De täta, styva buskagen blir, redan som unga, helt översållade av rent vita blommor. Den vackra fruktskruden sitter kvar länge, för att senare tas om hand av trastar. Höstfärgen är tilltalande orangegul.

Beskrivning
Bukettapeln bygger upp ett styvt, lätt tornigt, spärrigt grenverk av gråa stammar och filthåriga, rödgrönvioletta årsskott. Bladen är 5-8 cm långa och 2-3 cm breda, skarpt sågade. På högsommaren utvecklas på årsskotten flikiga, hagtornsliknande, filthåriga blad, som mot hösten är nästintill kala. Höstfärgen är vackert orangegul. Blommorna, på långa skaft, sitter ordnade i buketter, 5-8 i varje. Blommar i slutet av juni, mycket rikligt. Knopparna är rosa, men de utslagna blommorna är rent vita med breda kronblad, brett överlappande varandra, vilket ger ett mycket karakteristiskt utseende. Länge kvarsittande, matt orangeröda frukter, ca 0,8 cm i diameter. Fodret ramlar tidigt av.

 

Ståndort/Användning
Det är en robust, mycket högt skattad prydnadsbuske, för häck eller buskage, i grupp- eller som solitärställning. Mycket lämplig som underplantering i ljusa lägen. Bra fågelskyddsväxt. Tål klippning och blommar ändå rikligt. Förekommer som häck- och buskplanta.

Sortegenskaper
E-materialet är väldefinierat och ger mycket enhetliga plantor, med topphöjd på 1,5-1,8 m. Homogeniteten i plantmaterialet syns speciellt tydligt under blomning och i fruktsättning. Härdig i zon 5. Växer hittills utan problem i Öjebyn utanför Piteå. Tidigare har bukettapeln i plantskolorna varit mycket heterogen, vilket medfört att den varit mycket svåranvänd.