Blåbärstry ´Anja´ E

Höjd: 40-50 cm

Zon: 6

Växtbeskrivning av Ulrika Carlsson-Nilsson, Balsgård/SLU
och Gunnel Holm, E-planta ekonomisk förening.

Lågväxande tät buske med stadigt växtsätt, utmärkt som marktäckare.

Bakgrund
Klonen ANJA® har ingått i ett försök med blomsterbuskar som har drivits som ett
samarbete mellan Balsgård/SLU och E-planta ek. för. Klonen har sitt ursprung i en
frösådd av frön erhållna från Hortus botanicus, Academiae Scientarum i Salaspils,
Lettland. Utvalda kloner från frösådden förökades upp och har ingått i försök som
planterats ut på Balsgård, på Öjebyns försöksstation samt på Mellersta Försöksstationen
på Ultuna. ANJA® är den klon som såg mest lovande ut vid försökens utvärdering.

Växtbeskrivning
Sorten ANJA® är en långsamväxande sund klon av Lonicera caerulea var. kamtschatica.
Busken växer upprätt men brett och bildar jämna kuddformade buskar som ger ett
robust intryck. Höjden efter 4 år är cirka 40–50 cm. Buskens bredd blir ca 60 cm och den
bildar snabbt ett marktäckande buskskikt vid plantering av 3 plantor per kvadratmeter.
Den är en bra marktäckare med tätt gren- och bladverk och har stor potential som
marktäckare i offentliga planteringar där den har liknande användningssätt som
Symphoricarpos ’Arvid’ E och Spiraea betulifolia ’Tor’ E.
Buskarna blommar med gulvita blommor i maj och ger på hösten blå, stora relativt goda
bär. Klonen invintrar senare än kontinentalt material brukar göra och ger därför ett
fräscht intryck längre ut på säsongen. Bladen får en varmt gul höstfärg.