Häggmispel

Höjd: 4-5 meter
Zon: 7

Tät, flerstammig, smalvuxen buske med utpräglat smalt och upprätt växtsätt. Lämplig till friväxande höga häckar, buskage, vindskydd och naturlika planteringar. Blommar rikligt med vita, häggliknande blomklasar i maj-juni. I augusti får busken  blå bär som kan användas till sylt, saft och vin. Orangegul höstfärg.

Beskärning: Grenar som brutits sönder efter vinterns snö klipps ner till första sidokvist. Är busken svårt sargad kan det vara en god idé att klippa ner busken till marknivå så startar så startar den oftast om villigt under sommaren.
Gamla, förvuxna buskar föryngringsbeskäres till marknivå tidigt på våren innan bladsättningen eller sent på hösten, efter bladfällningen.
Yngre buskar bör med jämna mellanrum gallras ur, sk underhållsbeskärning, för att de inte så snabbt ska bli förvuxna.

Gödsling: Tidigt på våren gödslas med ett fullgödselmedel, t ex Algomin, och ytterligare en gång kring midsommar-början av juli.

Sjukdomar/Skadeinsekter: På leriga och fuktiga växtplatser kan den här växten drabbas av rödvårtssjuka, små orangeröda, knappnålsstora prickar. Om så är fallet måste man snabbt se till att det angripna partiet klipps en bra bit under de röda prickarna. Vid starka angrepp klipps hela växten ner till marknivå tidigt på våren innan bladsättningen eller sent på hösten, efter bladfällningen. Busken brukar då snabbt på nytt skjuta nya, friska skott.