ginnala

Ginnalalönn

Höjd: 3-4 meter
Zon: 5

DSC_0039 DSC_0040

Färgsprakande buskträd med prydnadsvärde för park och trädgård

Härkomst
Ginnalalönnen tillhör buskfloran i Japan, Korea och Manchuriet. Ginnalalönnen blir 3-4 meter hög beroende på växtplatsen och når den storleken inom ca 5 år. Den förekommer företrädesvis på friska, näringsrika marker. Den har dock små krav på markförhållanden.

Beskrivning
Ginnalalönnen är relativt spensligt byggd, med ett öppet växtsätt. Årskotten är tunna och rödvioletta till rödbruna. Äldre grenar är grå. De små spetsiga knopparna är rödbruna och sitter korsvis motsatta. Det graciösa bladverket består, dels av kraftigt treflikade blad på årskotten 7-12 cm långa och 5-7 cm breda, dels av helbräddade, äggformade blad på äldre skott. Bladskaft är rött. Föga iögonfallande, grönvita doftande blommor i korta breda klasar i maj-juni. De små vingförsedda frukterna, sitter parvis med vingarna parallellt eller i spetsig vinkel. Vingar på en del individer. Rodnar vackert under högsommaren. Färgsprakande tidig höstfärgning, främst i rött och gult.

Ståndort/Användning
Utvecklingen hämmas lätt vid kvävebrist, vilket lätt kompenseras med en liten övergödsling. Sol – halvskugga. Hos oss används ginnalalönnen främst, som solitär eller planterad i grupp i park- eller trädgårdssammanhang. Den fungerar också bra i buskage och bryn i parker.

Sortegenskaper
E-materialet härstammar från en större ca 20-årig plantering i Uppsala och har valts ut av Svenska Frökällor. Efter gallring är frökällan mycket homogen. Denna ginnalalönn karakteriseras av mycket graciöst växtsätt, sirligt, blankt och friskt bladverk med tidig, intensiv höstfärg, mest i rött. Den tidiga invintringen garanterar skydd mot höstfrost. Materialet bär prägel av kontinentalt ursprung. Detta visar sig inte bara i tidig växtavslutning, utan också i tidig vårstart, vilket givit en del vårfrostskador under de extremt tidiga och omväxlande vårvintrar vi haft under de senaste åren. Härdighet zon 4-5. På Öjebyn har den redan nått en höjd av ca 3 m på 5 år och endast uppvisat lätta frostskador.