Sockertoppsgran

Höjd: 1,5-2 meter
Zon: 5

Ljusgröna, små och mycket tätt sittande barr. Tätt, kägelformigt växtsätt. En av de allra populäraste barrväxterna.