Prickflox

Höjd: 80 cm

Upprätt växtsätt. Prickig stjälk. Blomställningen är mer cylindrisk och längre än hos höstflox. Doftande rödvioletta blommor.

Mjöldagg på flox är relativt vanligt. Angreppen kan variera på sort och årsmån (väderleksbetingelserna under ett år).
Mjöldaggssvampar gynnas av torrt väder, de flesta tycker annars om när det är fuktigt.
Vad man kan göra är att välja en växtplats som inte är så solig, och vattna när det är torrt.
Håll igen på gödsling med kväve och städa bort växtrester innan nästa säsong, så kan angreppen minska.