Axveronika

Höjd: 40 cm

Tuvigt, mattbildande växtsätt med blåblommande spiror under juni-augusti.