Backtimjan

Höjd: 5 cm

Kuddformigt växtsätt, gröna blad och röda blommor under juni-juli.