Ormöga

Höjd: 15 cm

Trivs i både sol och skugga. Trivs på de flesta jordar men gärna lätt fuktigt och humusrikt. Klarblå blommor  under maj-juni. Tuvigt mattbildande växtsätt. Fin marktäckare, en av vårens vackraste.