Röd blåsippa

Höjd:10 cm

Röda blommor under maj-juni. Trivs i väldränerad, humusrik jord.