Rosenslide

Höjd: 60 cm

Kompakt växtsätt med rosa blommor under juli-september.