Kaukasisk förgätmigej

Höjd: 50 cm

Blå blommor under juni-juli. Stora, silvriga blad.