Höstgentiana

10 cm

Uppseendeväckande, senblommig art som likt höstens blå drivor rinner fram genom allt det höstfärgade. Nedliggande stjälkar med barrlika blad. Blommorna är stora, lysande blå och vackert tecknade. Trivs bäst på kalkfattiga och humusrika, välgödslade jordar.