Tusensköna

Höjd: 15 cm

Röda knappar, en blomma per stjälk. Lättodlad på de flesta trädgårdsjordar. Självsår sig, speciellt i lite glesa gräsmattor kan de bilda ljuva blomsterängar.