Rödbladig klippstånds

Höjd: 80 cm

Orangegula, prästkrageliknande blommor under juli-september. Stora, rödgröna blad.