Praktklematis

Höjd: 2-3 meter
Zon: 5

Djupt purpurröda blommor med sammetslyster i juli-augusti. Trivs i en djup och näringsrik jord. Gödsla gärna med benmjöl som är ett långstidsverkande gödselmedel som befrämjar blomningen.

Beskärning
Beskärs sent på hösten eller tidigt på våren ner till 15 cm ovan mark.