Klättervildvin

Höjd: 5-6 meter
Zon: 5

 

Blommor oansenliga, flikade gröna blad, röd höstfärg. Vill klättra på tegelvägg eller en putsad vägg. Trivs i mullrik jord i sol-skugga.

 

Plantering
Klipp ner plantan till ca 15 cm vid planteringen, och luta den ca 30 grader mot väggen. På det sättet fäster rankorna lättare.

Beskärning
Klättervildvinet  är en vedartad klätterväxt.
En vedartad klätterväxt har grenar som fortsätter att utvecklas efter
vintern. Beskärning på en vedartad klätterväxt består i att ta bort
torra och klena grenar och göra en gallring när plantan ser lite för tät ut.

Man kan lätt se om en gren lever genom att skrapa med nageln på barken, är
det grönt under barken är det liv i grenen, är det brunt så är den död.

Ett gammalt klättervildvin brukar ha grenar med all grönska
och blomning endast längst upp. Då får man göra en s k  föryngringsbeskärning,
dvs klippa ner den kraftigt så endast ca 15 cm kvarstår. Detta gör man
under viloperioden, tidigt på våren innan bladen kommer alternativt på
hösten efter bladfällningen.