Humle

Höjd: 3-4 meter
Zon: 6

Humle är en perenn klätterväxt som kan vara lite trögstartad, men växer sedan mycket kraftigt och sprider sig med rotskott.
Humlen vissnar ner helt under vintern och på våren kommer nya skott från marken. De håriga skotten växer så fort att man nästan kan se det med blotta ögat. De blir flera meter långa och slingrar sig alltid i högervarv. Gröna kotteliknande blommor i samlingar.
Trivs i sol-skugga i en mullrik och välgödslad jord.

Beskärning: Humle är en örtartad klätterväxt vilket innebär allt ovan mark fryser ner under vintern. Sent på hösten eller tidigt på våren klipper man bort alla skott på plantan.