Klematis

Höjd: 2-3 meter
Zon: 5

Den populäraste klematisen genom tiderna. Violettblå blommor under augusti-september.
Trivs i en djup och näringsrik jord. Gödsla gärna med benmjöl som är ett långstidsverkande gödselmedel som befrämjar blomningen.

Beskärning
Beskärs sent på hösten eller tidigt på våren ner till 15 cm ovan mark.