Klematis

Höjd: 250 cm
Zon: 5

Relativt ny sort som blommar med ca 12 cm stora blommor i juli-augusti.
Beskärs sent på hösten eller tidigt på våren ner till 15 cm ovan mark.