IMG_2170

Kanadensisk häggmispel

Antal plantor/meter: 3-4 st
Zon: 7

IMG_2171 IMG_2172

Snabbväxande och robust. Vita blommor i maj-juni. Brunröda bär. Vacker höstfärg.

 

Beskärning av häckar

Efter 1 år: Plantorna kapas ner till 15 cm – inte högre!

Efter 2 år: Beskärning ca 20 cm ovan förra årets beskärning.

Efter 3 år: Beskärning ca 20 cm ovan förra årets beskärning. Nu skärs även häckens sidor in något.

Efter 4 år: Toppbeskärning som förut. Sidokvistarna skärs så hårt att endast någon centimeter lämnas av årets tillväxt.

Efter 5 år: Som efter fjärde året. I fortsättningen går man över till sommarbeskärning – en gång vid midsommar, en gång i augusti.

Både friväxande och klippta häckar skall skäras ner
till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren därpå. Höstplanterade plantor beskärs följande vår eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning förgrenar sig plantorna och blir täta ända nerifrån marken.
En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt tillbaka och sen formas på nytt.
Klipp ner den gamla häcken till 15 cm höjd – inte högre! – tidigt på våren innan bladsättningen alternativt sent på hösten efter bladfällningen.
Fortsätt beskärning på samma sätt som en nyplanterad häck.

Hedges