Trebladsspira

Höjd: 70 cm

Kraftigt växande perenn med många värden. Läcker rosa-vit blomning i juli-augusti.
Små röda frukter på hösten, livligt grönt bladverk, vacker höstfärg.
Helst i djup, humusrik, genomsläpplig jord, som är fuktighetshållande.

Planteras gruppvis med andra perenner, buskar och barrväxter.

  DSC_0026