Äpple

Zon: 6

Trädet: Ursprungligen från de baltiska staterna. Växer medelstarkt, tidig och rik bördighet. Blomningen är tidig.
Frukt: Medelstor på unga träd, stor, högbyggd, rundat kägellik. Färgen är grönvit, vid mognaden gulvit. Köttet är gulvitt, mycket saftigt, sött, men också rätt så syrligt och med en fin arom.
Mognar: Augusti-september. Plockas under två, tre veckor allt eftersom äpplena mognar.
Grundstam: A2

 

Beskärning av äppleträd

Varför skall träden beskäras?

Beskärningen syftar till att bygga upp trädet så att det får en stark och väl förgrenad krona. Ett väl uppbyggt träd ger rik fruktsättning och fläks inte så lätt sönder av blåst och andra påfrestningar.

Kan man göra beskärningen själv?

Det kan man. De flesta tror att trädbeskärning är mycket svårt, men åtminstone de tre första årens beskärning klarar man med några grundläggande råd och en portion sunt förnuft. De första tre årens beskärning är viktigast för trädets framtida utveckling

När görs beskärningen?

Här uppe i norr beskärs ett vårplanterat träd vid planteringen eller nästkommande vår.  Beskärningen görs innan saven stiger i trädet och innan knopparna slagit ut. Träd som planterats under sommar- och höstmånaderna beskärs kommande vår. I fortsättningen görs beskärningen tidigt på våren. Träden är oftast krukodlade och kan planteras från tidig vår till sen höst.

Första årets beskärning

Klipp först bort den gren som sitter närmast toppskottet (kallas konkurrensskott eller efterledsskott). Välj därefter ut tre-fyra allsidigt riktade grenar (krongrenar) och toppa in dem så att ungefär en tredjedel till hälften av grenarna är kvar. Därefter klipps toppskottet av så att det blir ca 30 cm längre än krongrenarna. Övriga skott klipps av intill stammen. Lägg alltid snittet ovanför en utåtriktad knopp så att det nya skottet växer utåt och inte in mot stammen. Snittet ska läggas så att knoppen inte skadas, några millimeter från knoppen är lämpligt. Skyddar man knoppen med tummen så hamnar snittet rätt. Klipper man för nära kan knoppen skadas eller torka bort och skär man för långt från knoppen kan grentappen lätt torka in och bli inkörsport för svampangrepp.

Appletree

Andra årets beskärning

Toppskottet och krongrenarna skärs in på samma sätt som första året. De årsskott som vuxit fram utefter grenarna klipps av ovanför tredje eller fjärde knoppen. Dessa korta skott skall bilda fruktved.

Tredje årets beskärning

Toppen och krongrenarna skärs in något. Man lämnar kvar något mera av grenarna än vid andra årets beskärning. Övriga årsskott klipps av över tredje-fjärde knoppen.
Nu är det också dags att se ut tilläggsgrenar till krongrenarna, dvs sidoriktade grenar som skall fylla ut tomrummet mellan krongrenarna. Om toppen har växt kraftigt kan man också låta ytterligare en grenvåning växa fram 70-80 cm ovanför de gamla krongrenarna.

  

 

 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005

Såga av grova grenar

Såga av en grov gren på följande sätt:

  1. Såga ett snitt i grenen underifrån 30-50 cm från stammen. Såga sedan ett snitt i grenens ovansida ca 10 cm utanför det första snittet.
  2. Såga tills grenen går av. Då kommer man att få ett vackert brott.
  3.  Såga den sista biten utanför grenkragen. Den kvarvarande grenen är nu så lätt att den inte orsakar några fläkskador.

 

DSC_0008

Såga av en gren på rätt sätt

Om man sågar av grenen rätt så kommer sårkanterna att sakta vallas över så att ingen röta uppstår.

 

 DSC_0010

Torr grentapp

Lämnar man kvar för mycket av grenen när man beskär kan trädet inte valla över och läka igen. Den torra grenstumpen kan då lätt bli en inkörsport för rötsvampar.  Har man sen tidigare torra grenstumpar skär man in dessa till frisk vävnad, dvs man skär av vid den sk grenkragen.

 

DSC_0013

Grenkragen

Grenkragen kan vara mer eller mindre tydlig beroende på trädsort och sitter som en svagt veckad ansvällning runt grenen. Den syns tydligast grenens undersida där stammen övergår till gren.

 

Trädspegeln är viktig för trädets tillväxt

Ogräs eller gräsmatta konkurrerar starkt med  trädet om näring och vatten. Därför är det viktigt att hålla jorden öppen runt trädet . Minst 60-80 cm för ett ungt träd. Trädspegeln kan göras större allt eftersom trädet växer till. Vill man inte ha öppen jord kan man gärna täcka jorden med täckbark.

 

Generella regler för trädbeskärning av äldre fruktträd

Kan utföras under våren, sommaren och hösten.

Skär bort:

  1. Grenar som skaver mot varandra.
  2. Grenar som växer tätt och parallellt.
  3. Grenar som korsar varandra.
  4. Grenar som växer in mot mitten av kronan.
  5. Döda grenar
  6. Grenar som växer för lågt och hänger ner mot marken sågas av vid stammen utanför grenkragen eller kortas in.
  7. Rotskott