Jordgubbe

En av de mest odlade och omtyckta sorterna. Bären är klart röda, ganska fasta, med aromatisk, söt smak. Korona har ett kraftigt växtsätt med stabila blomstjälkar och ger god avkastning.

Sjukdomar hos jordgubbar

Jordgubbsvivel: Vivelns ägg läggs i blomknopparna och efter äggläggningen biter honan av kärlsträngarna i blomskaftet. Blomknopparna börjar då att hänga, innan de slutligen faller av.
Åtgärder: Spruta med Pyretal före blomningens början eller då avbitna blomknoppar upptäcks.

Jordgubbsstinkfly: Suger på unga kart så att de blir deformerade. Bären växer ej till på ett normalt sätt utan blir i stället förktympta och knöliga.
Åtgärder: Bekämpning före blomningen med Pyretal.

Gråmögel:  Bären ruttnar och blir snart täckta av en tät gråbrun svamp.
Åtgärder: Svampen övervintrar på växtrester, men också i jorden.
*Ta bort döda växtrester.
*Kvävegödsla sparsamt speciellt till sorten Senga Sengana.
* Lägg halm, träull eller dylikt under bladen och mellan raderna.

Mjöldagg: Bladens undersida täcks av en tunn, vit svampbeläggning.
Åtgärder: Är plantorna i god kondition motstår de lättare ett svampangrepp. Om de blir angripna prova att använda ett medel som heter Kumulus (karenstid 0 dagar).