Jordgubbe

Tidig sort med bra härdighet. Bären är klart röda med syrligt frisk och svagt aromatisk smak. Plantan är kraftigväxande och ger god avkastning. Vanlig sort i odlingar.

Sjukdomar hos jordgubbar

Jordgubbsvivel: Vivelns ägg läggs i blomknopparna och efter äggläggningen biter honan av kärlsträngarna i blomskaftet. Blomknopparna börjar då att hänga, innan de slutligen faller av.
Åtgärder: Spruta med Pyretal före blomningens början eller då avbitna blomknoppar upptäcks.

Jordgubbsstinkfly: Suger på unga kart så att de blir deformerade. Bären växer ej till på ett normalt sätt utan blir i stället förktympta och knöliga.
Åtgärder: Bekämpning före blomningen med Pyretal.

Gråmögel:  Bären ruttnar och blir snart täckta av en tät gråbrun svamp.
Åtgärder: Svampen övervintrar på växtrester, men också i jorden.
*Ta bort döda växtrester.
*Kvävegödsla sparsamt speciellt till sorten Senga Sengana.
* Lägg halm, träull eller dylikt under bladen och mellan raderna.

Mjöldagg: Bladens undersida täcks av en tunn, vit svampbeläggning.
Åtgärder: Är plantorna i god kondition motstår de lättare ett svampangrepp. Om de blir angripna prova att använda ett medel som heter Kumulus (karenstid 0 dagar).