4 OLIKA SORTER PÅ SAMMA TRÄD!

Följande sorter finns på trädet: Transparente Blanche x Sävstaholm x Stenbock x Rödluvan.