Kryptuja

Höjd: 20 cm
Zon: 7

Kryptujan är idealisk som marktäckare i slänter i såväl sol som skuggigare lägen. Den är förnöjsam och sprider sitt vackra grenverk även över sandiga och magra jordar och passar utmärkt till samplantering med andra, högre barrväxter eller buskar. Kryptujan är mycket härdig och kan odlas i så gott som hela landet. Under vintern antar barren en bronsaktig färgton som går tillbaka till grönt då våren kommer.