Bolltuja

Höjd: 40 cm
Zon: 5

Blågröna barr med ett luftigt intryck. Kompakt växtsätt.