Bolltuja

Höjd: 70 cm
Zon: 5

Kompakt växande bolltuja med vackert gröna barr.