Pelartuja

Höjd: 3-4 meter
Zon: 5(6)

Pyramidformat och tätt växtsätt, fingrenad. Friskt gröna barr, något bronsaktiga på vintern.