Pelartuja

Höjd: 2 meter
Zon: 5

Pelarformigt, tätt växtsätt med mörkgröna barr.