Kryptall

Höjd: 0,5-1 meter
Zon: 7

En mycket kompakt, låg- och bredväxande form.

Beskärning/Underhåll: De nya årsskotten klipps in till hälften på våren just när barren börjar att krypa fram.
Bruna partier på grenarna klipps bort så snart de upptäcks.

Gödsling/Kalkning: Kryptallen tycker om kemiskt sura till svagt alkaliska jordar, dvs jordar med ett lågt pH.
Var därför försiktig med kalkning. Gödslas en gång efter snösmältningen med ett fullgödselmedel, finns också
speciella barrväxtgödselmedel.

Sjukdomar/Skadeinsekter: Inga större problem.