Blågran 

Höjd: 6 meter
Zon: 6

Vackert, stålblå barr. Tätt kägelformigt växtsätt. En av de vackraste blågranarna.