Klotgran

Höjd: 70 cm

Zon: 5

Kompakt, pyramidalt växtsätt med korta, ljusgröna barr.