Krusbär

Zon: 6

Finsk sort med stora röda välsmakande bär. Tunnskalig, tidig mognad. God resistens mot krusbärsmjöldagg.

Skötsel
Gallra ur lågt växande grenar som växer utmed marken. Klipp bort alla gamla, svaga och risiga grenar.
Kan utföras under hela växtsäsongen.