Krusbär

Zon: 6

Finsk sort med stora gulgröna tunnskaliga bär som mognar tidigt. God resistens mot krusbärsmjöldagg.

Skötsel
Gallra ur lågt växande grenar som växer utmed marken. Klipp bort alla gamla, svaga och risiga grenar.
Kan utföras under hela växtsäsongen.