Allåkerbär

Korsning mellan åkerbär och Alaskaåkerbär, vilket gjorts på SLU, Röbäcksdalen. Fyra olika kloner har valts ut ´Anna´, ´Beata´, ´Linda´ och ´Sofia´. Kloner av allåkerbär är självsterila, vilket innebär att minst två sorter samplanteras för pollinering och fruktsättning.

Bären är vackert röda, starkt syrliga och används till smaksättning och sylt. De vackra rosa blommorna har en underbar doft.

Fin marktäckare. Sprider sig med rotskott.

Läget ska vara soligt, på sin höjd halvskuggigt.
Jorden ska vara lätt och mullrik. Förbättra med barkmylla
eller torvmull. Gärna också med sand om den naturliga jorden
är lerig.
Gödsla första året för att plantorna ska växa snabbt. I fort-
sättningen minskar man på gödslingen för att de ska blomma
och sätta frukt.