Amerikanska blåbär

Höjd: 70 cm
Zon: 5

Bären är aromatiska och har en relativt hög syrahalt. Sorten är självfertil och ger 1-2 kg per buske.

Blåbär finns det ju gott om i svenska skogar, men det går också fint att odla blåbär i trädgården. Det är då amerikanska, storfruktiga sorter som odlas. De skiljer sig åt från de svenska blåbären genom dels att vara betydligt större och sötare, men också att de är ljusa inuti. De färgar alltså inte av sig.

De amerikanska blåbärssorterna vill ha samma typ av jord som de svenska, det vill säga en sur jord och en sådan får man enklast till genom att tillföra rikligt med okalkad torvmull. Har man lerjord så kan man odla blåbären i en upphöjd bädd, t.ex. av torvblock, som man fyller med torvmull eller/och rododendronjord och sand.

Har man en skogstomt kan man plantera blåbärsbuskarna lite varstans, kanske mellan några stenar eller i någon skreva i ett soligt läge. Man bör dock fylla på extra torv om buskarna ska kunna ge maximalt eftersom blåbären är känsliga för torka och torven håller fukten bra. De amerikanska blåbären har hög skördepotential och kan ge flera kilo bär per buske och för att de ska kunna utvecklas väl så behövs mer jord än det finns naturligt i svenska skogar. Skördeperioden är lång och börjar i månadsskiftet juli-augusti.

Det finns höga och låga sorter: de höga, som kan bli manshöga, ger mest, men är främst för södra Sverige. De låga, som blir runt halvmeterhöga, är härdigare och flera sorter kan planteras upp till och med zon 5(6), till exempel ’Northcountry’ och ’Northblue’. Flera sorter är korsningar mellan de bägge arterna, så även de svenska sorterna ’Putte’ och ’Emil’. Man bör alltid plantera minst två olika sorter i sitt blåbärsland för bästa pollinering och fruktsättning.

Ett extra plus med blåbären är att de har en mycket vacker lysande orange höstfärg. Ett torvparti med azaleor och blåbär blir mycket fint om hösten!