Sammetsbjörnbär

Höjd: 3 meter
Zon: 6(7)

Det sibiriska björnbäret har visat sig mycket vinterhärdigt långt upp i Norra Finland. I Uleåborgstrakten är det fullt härdigt utan någon som helst vintertäckning och ända upp i Torneåområdet finns uppgifter om lyckade odlingsresultat.
Under blomningstiden är rankorna fyllda av vita blommor och från slutet av juli börjar bären mogna. Skörd får man under hela hösten. Bären är upp till 2,5 cm långa, mörkglänsande och lossnar mycket lätt från bärskaftet. Bären tål bra att transporteras och passar utmärkt till infrysning.
Sorten växer med flera meter långa rankor som ger full skörd under andra året. Den enda nackdelen med björnbäret är att rankorna har taggar och det är därför bra med handskar när man skall klippa och binda upp rankorna. Björnbäret kan med fördel odlas i full sol på mullhaltiga och kalkrika platser. Undvik jord med kvickrot. Eftersom rankorna kan bli upp till 3,5 meter långa bör man ordna med stöd och binda upp vartefter de växer. Björnbäret sprider sig ganska sakta med utlöpare. Gödsla gärna med långtidsverkande gödsel. Bären från 2 – 3 plantor brukar räcka gott och väl för en normalstor familj.